Co właściwie daje nam w życiu własna pasja ? Odpowiedzi na to pytanie może być wiele. Tak jak wielu na świecie jest ludzi, którzy mają swoje wspaniałe pasje...  Sportowa i podróżnicza zajawka, to przede wszystkim poczucie swobody, przygody i wolności. Każdy z tych obszarów, pomaga także w codziennym życiu. Wymagając dobrego planowania czasu, konsekwencji działań i nauki nowych umiejętności ułatwia różne, również zawodowe wyzwania. Tak właśnie powstał pomysł niniejszego bloga, kiedy to na jednym z treningów padło wewnętrzne pytanie - po co właściwie to wszystko ??? Odpowiedź nasunęła się sama...

Zapraszamy do współpracy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy, publikujemy  i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

 1. Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię i nazwisko, zdjęcie, a czasem nawet  adres e-mail), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, poglądów, zainteresowań lub miejsca aktualnego pobytu.

 1. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane, które przekazują nam osoby prywatne, głównie nasi przyjaciele, znajomi oraz instytucje z którymi współpracujemy. Są to najczęściej zdjęcia osób oraz ich imiona, lub imię i nazwisko. Dane te są przez nas przetwarzane. 

 1. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem danych są Piotr Bucior i Marek Mróz prowadzący działalność gospodarczą - Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, z siedzibą w Tczewie 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 40.

 1. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zawarte w ustawie  z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

 • Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług lub produktów, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś  lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy jednak publikacji przekazanego przez ciebie materiału oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane,
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług. Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. Z racji formy jaką przyjmuje blog, zapisy są formą kroniki, poradnika oraz reportaży z odwiedzonych przez nas miejsc.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

 1. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, do którego link zamieściliśmy powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji swoich danych, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje dane.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 1. Jak chronimy Twoje dane ?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym.

 1. Dane  kontaktowe  do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do nas poprzez nasz kontakt.

12. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem.

PRZYJACIELE

Nasz serwis używa cookies w celach statystycznych

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na zapisanie ich w pamięci urządzenia. Czytaj więcej…

Zrozumiałem